Wednesday, October 31, 2007

daun keringyang segar turut terkulai layu lalu menjadi kering seperti yang lain.

1 comment:

Haji Shaari Khalid said...

Pegawai kerajaan yang tidak rasuah akan turut menerima rasuah juga akhirnya apabila orang disekelilingnya menerima rasuah. Ketuanya menerima rasuah dan rakan-rakan sekerjanya juga makan rasuah.

Akibatnya, 75% pegawai kerajaan ini akan mengikut resam pegawai-pegawai yang lain.

Sistem dunia, terbaik bagaimanapun apabila rasuah diamalkan, menjadi virus merosakkan sistem apabila firewall terkoyak.